Home

DevCMS is een Content Management Systeem dat in opdracht van de gemeente Deventer door Nedforce is ontwikkeld. Het CMS is gebouwd in Ruby on Rails, een open source platform. 

In februari 2008 is een start gemaakt met de ontwikkeling van DevCMS. De eerste versie van het CMS is in mei 2008 live gegaan.

Delen en doorontwikkelen met andere gemeenten

Het doel is om het CMS te delen met andere gemeenten. Het delen van het CMS met andere gemeenten gebeurt in een samenwerkingsverband, waarbij iedere gemeente bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van het CMS.

De gemeente Olst-Wijhe is de eerste gemeente die, naast de gemeente Deventer, gebruik maakt van DevCMS. Op dit moment wordt DevCMS samen met de gemeente Olst-Wijhe doorontwikkeld.

Gratis basisversie en gemeentelijke versie

DevCMS wordt via deze website als basisvariant gratis aangeboden. Deze variant biedt voldoende functionaliteiten voor bijvoorbeeld thema- of projectsites. Het delen van de gemeentelijke variant gebeurt in een samenwerkingsverband, waarbij elke gemeente bijdraagt aan de doorontwikkeling.

Meer informatie

Op deze website vindt u meer informatie over het DevCMS en zijn features. U kunt hier ook (technische) documentatie en de code downloaden.